SMS

Promise Day SMS in Nepali

Happy Promise Day SMS in Nepali

Promise Day SMS

Promise Day SMS in Nepali, to send and sayings to your loved ones. Happy Promise Day is celebrated on February 11 every year in Valentine’s Week. So this Promise Day, make these 5 health promises to your partner and ensure a healthy and happy life together.

A promise to love them forever, to be on their side for the rest of your life and to assure them of your existence in every part of their life.

This day, not only brings in a chance to make your loved one feel special, but also gives you the opportunity to show them how much you care for their well-being.

Promise Day SMS in Nepali

उनि म माथि अच्चम को जादु गरेकी छिन्
मेरो अधुरो मुटु को खबर राखेकी छिन्
सायद म उनलाई भुली हाल्थे होला
तर आफ्नो माया लाई पनि मेरो दिलामा बसाएकी छिन

पहिले कहिले यो याद हरु यो भावना थिएन
कहिल्यै मुटु मा मदहोशी झल्केको थिएन
थाहा छैन के असार गरेर गयो तिम्रो कुरा
नत्र यसरि कहिल्यै याद कसैको आएको थिएन

बोली ले तिमी लाई भन्न सक्दिन
यसै ले सधै भागवान लाई पुकार्छु
जब पनि तिम्रो दिल जोर ले धड्किन्छ
समझिनु कि म तिमी लाई दिलाले याद गरी रहेछु

मुटुमा लुकाएर यसरि राख्नु
जस्तो मन्दिर मा कोही आफ्नो आस्था को दियो राख्छ
ओठ मा कोही कसै को नाम राखेको हुन्छ
राखेको छ यसरि कोही कसैले यसरि
मुटु मा तिमी लाई जसरि आफ्नो दिलामा राख्छ
प्रेम भागवान को प्रिय बस्ती हो भनि
मुटु म तिमी लाई भागवान जसरि राखे

एक जस्तो मुटु सबै सँग हुन्छ
कसै लाई कम कसैलाई बेसी बिश्वास हुन्छ
मान्छे चाहे जती नै साधारण किन न होस्
उ पनि कसै को लागि खास हुन्छ

कुरा यस्तो पनि कुनै छैन् कि प्रेम् धेरै धेरै छ ;
तर् म दुबै भन्दा उसको तागत् धेरै धेरै छ ;
तपाइ लाइ पछि पछडि पारि रहेको यो उमेर् मा म;
बाटो मा आइ बसेको छ यो पनि इच्छा धेरै धेरै छ !

प्रेम् आन्खा देखि निक्लियो आन्शु लाइ मोति बनाइ दिन्छन्;
प्रेम् गहिरो पिडा हरु म पनि मलहम् लगाइ दिन्छन्;
जब जिउन लाइ कुनै पनि कारन् नै बाचेको छैन्;
तब् प्रेम् मृत्यु लाइ पनि जिनदगि बनाइ दिन्छन्!

It is followed by Rose Day, Propose Day, Chocolate Day, Teddy Day, Promise Day, Hug Day, Kiss Day and finally, Valentine’s Day.

Leave a Reply