SMS

Rose Day SMS in Marathi

Happy Rose Day SMS in Marathi

Rose Day SMS
495

Rose Day SMS in Marathi, to send and sayings to your loved ones. Happy Rose Day is celebrated on February 7 every year in Valentine's Week. Rose Day marks the beginning of the much-awaited Valentine Week.

However, in hyper globalized and highly social media savvy world, Valentine's week has become a huge thing too. Happy Rose Day SMS in Marathi that you can send to that special someone in your life to express your love for them.

People celebrate Rose Day by giving roses and rose-themed gifts to their friends and loved ones. The whole week is a celebration of love, so it goes to reason that we have roses - the quintessential symbol of love - to celebrate it.

Rose Day SMS in Marathi

खूप आनंद झाल्यावर किंवा खूप दुःखी असल्यावर एका व्यक्तीच्या कुशीत जावसं वाटतं ती म्हणजे आई.

जगातल्या सर्व संकटांची लायकी नसते. जेव्हा आपला मित्र खांद्यावर हात ठेवून म्हणतो. अर्रे डर ने की क्या बात है उपरवाला अपने साथ है.

सगळे म्हणतात तुझी तब्येत का वाढत नाही, मी सहज बोलो आजुन जिव लावनारी Girlfriend भेटली नाही.

कधी कधी तुला पाहण्यासाठी, तुझ्या प्रोफाईल मध्ये जावंच लागतं, आणि पुन्हा या वेङ्या मनाला, तुझ्या प्रेमात पङावच लागत.

हातातलं फुल ओठांना लाउन ती हळूच बोल्ली जर आजूबाजूला कोणी नसतं तर फुलाच्या जागी तु असतास.

जेवढी ताकद आई वडीलांच्या आशिर्वादात आहे ना तेवढी ताकद तर अंबुजा सिमेंट मध्ये पण नाही.

प्रेम अशा व्यक्तीवर करावे कि ती आपल्या श्वासप्रमाणे असावी की ज्याशिवाय आपण आणि आपल्याशिवाय ती जगूच शकत नाही.

It is followed by Rose Day, Propose Day, Chocolate Day, Teddy Day, Promise Day, Hug Day, Kiss Day and finally, Valentine's Day.

Leave a Reply