SMS

Rose Day SMS in Nepali

Happy Rose Day SMS in Nepali

Rose Day SMS
509

Rose Day SMS in Nepali, to send and sayings to your loved ones. Happy Rose Day is celebrated on February 7 every year in Valentine's Week. Rose Day marks the beginning of the much-awaited Valentine Week.

However, in hyper globalized and highly social media savvy world, Valentine's week has become a huge thing too. Happy Rose Day SMS in Nepali that you can send to that special someone in your life to express your love for them.

People celebrate Rose Day by giving roses and rose-themed gifts to their friends and loved ones. The whole week is a celebration of love, so it goes to reason that we have roses - the quintessential symbol of love - to celebrate it.

Rose Day SMS in Nepali

उनि म माथि अच्चम को जादु गरेकी छिन्
मेरो अधुरो मुटु को खबर राखेकी छिन्
सायद म उनलाई भुली हाल्थे होला
तर आफ्नो माया लाई पनि मेरो दिलामा बसाएकी छिन

पहिले कहिले यो याद हरु यो भावना थिएन
कहिल्यै मुटु मा मदहोशी झल्केको थिएन
थाहा छैन के असार गरेर गयो तिम्रो कुरा
नत्र यसरि कहिल्यै याद कसैको आएको थिएन

बोली ले तिमी लाई भन्न सक्दिन
यसै ले सधै भागवान लाई पुकार्छु
जब पनि तिम्रो दिल जोर ले धड्किन्छ
समझिनु कि म तिमी लाई दिलाले याद गरी रहेछु

मुटुमा लुकाएर यसरि राख्नु
जस्तो मन्दिर मा कोही आफ्नो आस्था को दियो राख्छ
ओठ मा कोही कसै को नाम राखेको हुन्छ
राखेको छ यसरि कोही कसैले यसरि
मुटु मा तिमी लाई जसरि आफ्नो दिलामा राख्छ
प्रेम भागवान को प्रिय बस्ती हो भनि
मुटु म तिमी लाई भागवान जसरि राखे

It is followed by Rose Day, Propose Day, Chocolate Day, Teddy Day, Promise Day, Hug Day, Kiss Day and finally, Valentine's Day.

Leave a Reply