Messages

Valentine’s Day Message in Marathi

Happy Valentine's Day Message in Marathi

Valentines Day Message
622

Valentine's Day Message in Marathi, to send and sayings to your loved ones. Happy Valentine's Day is celebrated on February 14 every year in Valentine's Week. It is celebrated as the couple’s day.

After seven special, love-filled days to celebrate your love for each other, the most romantic day of the year is here. Valentine's Day is a day to express your feelings and renew the bond of love you share with your Lover.

Many happy moments are shared on this day to witness the true love and affection. Valentine's Day Messages, People who are bound, in a couple has every time in mind to celebrate.

Valentine's Day Message in Marathi

आयुष्यात कधी दुस-याची ईज्जत घालवून स्वतःची ईज्जत मिळवण्याचा प्रयत्न करू नका नीचपणा वाढेल पण अभिमान नाही वाढणार..!

कोणाला तरी आपलंसं करन इतकं सोपं नसत त्यासाठी मन मारून जगाव लागत मनात खूप काही सांगण्या सारखं असत पण त्याची परवानगी मन आपल्याला देत नसत.

हल्ली कोणाशी मन मोकळं करायला पण भीती वाटते, कोण कधी आपल्या भावनांचा खेळ बनवून जाईल सांगता येत नाही

तू सोबत असतांना आयुष्य खूप छान वाटतं, तुला हसतांना पाहिलं ना कि बस पाहताच राहू वाटतं, कधी बेधुंद कधी बेभान वाटतं, खरंच तू सोबत असतांना आयुष्य खूप छान वाटतं.

त्याच्याकडे काय मागायचं हेच आपल्याला कळत नाही, म्हणुन बाकी सगळ मिळत राहतं नेमकं जे हवं ते कधी मिळत नाही.

उरलय काय आयुष्यात अर्ध आयुष्य तुझ्यावर प्रेम करण्यात घालवल अर्ध आयुष्य तुला विसरण्यात जाणार..

किती ही Hurt झाल तरी आपण एखाद्या व्यक्तिवर प्रेम करण कधीच थांबवू शकत नाही कारण ती व्यक्ति आपल्या साठी खुप special असते...

It is followed by Rose Day, Propose Day, Chocolate Day, Teddy Day, Promise Day, Hug Day, Kiss Day and finally, Valentine's Day.

Leave a Reply